Truca'ns: (+34) 93 685 97 00 CatalàCastellano

SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A. - Convocatòria de Junta General Ordinària

Es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes, que se celebrarà al domicili social, situat a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), carrer Ramon de Trinxeria, número vuit, el dia 27 de juny de 2024 a les tretze hores en primera convocatòria, o el dia 28 de juny de 2024, en segona convocatòria, al mateix lloc i hora, per tal de sotmetre a la seva consideració el següent Ordre del Dia:
Primer.- Exàmen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, si fos preceptiu, i proposta d’aplicació de resultats, corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2023.
Segon.- Précs i preguntes.
Tercer.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’Acta de la Junta.
Els accionistes podran obtenir  de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta així com, en el seu cas, l’Informe de Gestió, el dels Auditors de Comptes, la Declaració Negativa d’Informació Mediambiental i l’Annex d’Accions Pròpies, si fossin preceptius, i tenen dret a sol·licitar entrega o enviament gratuït d’aquests documents.
Sant Feliu de Llobregat, 24 de maig de 2024.
Un Administrador. Montserrat Saliner Catalan.

(+34) 93 685 97 00Telèfon de Contacte

set@set.esCorreu Electrònic

C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. "El Pla"08980 Sant Feliu de Llobregat ( BARCELONA )